úterý 21. března 2017

Beseda Osud jménem Ležáky

V aule Uměleckoprůmyslové akademie se konaly dvě besedy (jedna odpoledne pro studenty a druhí navečer pro veřejnost) s názvem Osud jménem Ležáky aneb Vrátily jsme se jen dvě. Besedujícími byly dvě Jarmily Doležalové, matka a dcera, kterým ležácká tragédie zasáhla do života. Jarmila Doležalová starší krutou historii jako dítě na vlastní kůži zažila, byť si z ní mnoho nepamatuje, Jarmila Doležalová mladší je spisovatelka a badatelka, vypálení Ležáků zná jen z vyprávění – a nikoli jen své matky. Obě jsou často zvány nejen do škol nebo knihoven, ale i do zahraničí.

pondělí 20. března 2017

Rovnodennost v sedlecké katedrále

Katedrální chrám Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele v Sedlci je obdobně jako mnoho jiných sakrálních staveb orientován vstupem na západ a presbytářem s hlavním oltářem na východ. Stavitelé tohoto chrámu dokázali dokonale určit osu západu slunce k místu stavby, kterou uzpůsobili tak, aby při západu slunce ve dnech jarní a podzimní rovnodennosti dopadal paprsek zapadajícího slunce největším oknem v západním průčelí chrámu přímo na symbolické srdce sakrální stavby – hlavní oltář.

sobota 18. března 2017

Co nového ve Světlé? (VI)

Zámek a jeho nejbližší okolí čekají další změny. Majitelé plánují opravit fasádu východního barokního křídla, a to z obou stran a výraznou proměnou projde také prostranství před západním průčelím.

čtvrtek 16. března 2017

Z Humpolce přes Jiřice do Lhotic (a zpět)

Dám vám hádanku: Co udělá majitel auta, když mu v servisu řeknou, že auto bude možné vyzvednout až za čtyři hodiny? Pokud je to turista a počítal s tím dopředu, opráší prestižky, vezme si batoh a vyrazí. Kamkoliv, nebo na připravenou trasu...

úterý 7. března 2017

Co jsem také přečetl_______________ ________Žena s mateřským znaménkem

Čtvrtá kniha úspěšné série severské krimi Håkana Nessera, ve které je hlavním hrdinou inspektor Van Veeteren. Detektivní příběhy tohoto švédského autora zaznamenaly řadu významných úspěchů, byly publikovány ve více než 25 zemích a autor třikrát získal cenu za nejlepší švédskou detektivku. 

úterý 28. února 2017

Masopustní veselí

Významné dny a svátky jsou uvedené v kalendářích, s masopustem je to však jinak. Tímto názvem se označuje celé období od Tří králů (6. ledna) až do začátku postní doby, především poslední tři dny, kterými toto období končí. 

pondělí 27. února 2017

Výbuch na světelském nádraží v roce 1945

Bylo již dva měsíce po válce, když se ze světelského nádraží začaly ozývat mohutné výbuchy, létaly kusy železa, hořelo na nádraží i na protější pile, byli ranění i mrtví. Co se tehdy vlastně přihodilo? Podívejme se do písemných pramenů z té doby.